Svijany - historie pivovaru

Autor: i-magazin.cz <info(at)i-magazin.cz>, Téma: Pivomagazín, Zdroj: www.pivovarsvijany.cz, Vydáno dne: 18. 02. 2007

První zpráva o Svijanech pochází z roku 1345, obec tehdy patřila cisterciánskému klášteru v Mnichovì Hradišti. Od roku 1565 získal ves Jaroslav z Vartemberka, který zde vystavìl renesanční tvrz, ale již před tím, v roce 1564, je ve Svijanech uváděn pivovar. Byl součástí hospodářského zázemí a důvodem vaření piva a zakládání hospod bylo zvýšení finančního výnosu panství.

Po smrti Jaroslava roku 1602 získal Svijany s tvrzí a pivovarem Jáchym Ondřej Šlik, známá osoba peských dějin, protihabsburský odbojník. Svůj život skončil na staroměstském popravišti v červnu roku 1621. Svijany připadly poté Valdštejnům, kteří zde hospodařili až do roku 1814. Za nich byla stará tvrz přestavěna na zámek, stavebně upraven a rozšířen byl i sousední pivovar. Roku 1820 přicházejí Rohanové, Svijany jsou připojeny k Sychrovu a jsou i nadále hospodářským dvorem a pivovar je jeho součástí. Pivovar jim patřil do roku 1912, kdy jej koupil jeho dosavadní nájemce a sládek Antonín Kratochvíle. Rodinná dynastie Kratochvílù působila ve svijanském pivovaru až do roku 1939. Vnuk původního majitele, rovněž Antonín, byl nucen pivovar prodat. Pivovar se opìt vrátil Rohanům. Kratochvílové pivovar značně zvelebili a zmodernizovali. Po roce 1945 byl pivovar konfiskován a posléze znárodněn, stal se provozem Severočeských pivovarù n.p.. Se změnami v politické i hospodářské oblasti končí společnost Severočeské pivovary n.p. a v roce 1990 vzniká státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou, jehož součástí je i pivovar Svijany. V roce 1992 se státní podnik mění na akciovou společnost a v roce 1997 se stává součástí a.s. Pražské pivovary, jejímž majoritním vlastníkem je anglická pivovarská společnost Baas. Pivovar Svijany je daleko nejstarším a nejmenším pivovarem této skupiny. Díky obchodní politice Pivovarù Vratislavice a.s. a později Pražských pivovarù a.s. se svijanský pivovar dostává do odbytové krize a hrozí jeho uzavření. Další významnou zmìnou vlastnického uspořádání pivovaru je prodej do majetku nově vytvořené společnosti Pivovar Svijany s.r.o. v kvìtnu roku 1998, pod jejímž vedením pivovar překonává odbytovou krizi. Kvalita svijanského piva je oceněna řadou cen v odborných i laických soutěžích, největším oceněním však je stoupající obliba svijanského piva u konzumentù. Svijany se stávají nejsilnější značkou na Liberecku a Jablonecku, jejich obliba však stoupá i na Semilsku, Českolipsku a Mladoboleslavsku. V prvních restauracích se s úspěchem točí svijanské pivo také v Praze.