Radegast - historie pivovaru

Autor: i-magazin.cz <info(at)i-magazin.cz>, Téma: Pivomagazín, Zdroj: www.radegast.cz, Vydáno dne: 18. 02. 2007

Historie a tradice pivovarnictví na severní Moravě sahá až k roku 1567, kdy byl založen pivovar Hukvaldy. V průběhu 17. a 18. století vzniklo mnoho malých městských pivovarů, až v 19. a počátkem 20. století vznikají větší závody, jako Ostravský, Přerovský nebo Karvinský pivovar, ze kterých bylo pivo rozváženo po celé oblasti.

Nákladná výroba však byla důvodem zániku mnoha z nich. Na konci 60. let tohoto století se uzavřela i historie pivovaru Karviná, který musel ustoupit nově vznikajícím uhelným dolům. Snížený objem výroby nebyl schopen uspokojit poptávku po pivu v této důležité oblasti. V 60. letech proto bylo rozhodnuto najít na severní Moravě vhodnou lokalitu pro výstavbu moderního pivovaru s velkou kapacitou soustředěnou na jediném místě. Po pečlivém vyhodnocení byla vybrána obec NOŠOVICE ležící v severozápadní části horského masívu Beskyd. Vhodné klimatické a ekologické podmínky, dostatek kvalitní horské vody, blízkost ostravské aglomerace a kvalifikované pracovní síly i možnost dostatečného odbytu, to vše svědčilo ve prospěch realizace stavby nového pivovaru. Základní kámen pivovaru byl položen roku 1965. Své jméno nalezl pivovar u mýtického boha Radegasta, kterého staroslovanské pohanské kmeny uctívaly jako boha ohně, slunce, sklizně a pohostinnosti, a jehož socha od Albína Poláška se nachází na jedné z nedalekých beskydských hor - Radhošti. Do 30. června 1990 byl pivovar Radegast jedním ze závodů podniku Severomoravské pivovary Přerov a 1. července se stal samostatným státním podnikem. Po privatizaci v roce 1991 začíná Pivovar Radegast a.s., Nošovice psát novou, slavnou kapitolu v dějinách českého pivovarnictví. Moderní technologické prvky výroby spolu s profesním uměním špičkových odborníků, kteří v pivovaru v minulých letech působili, přinesly českému pivnímu trhu mimořádné pivo, typově odpovídající klasickému českému ležáku, charakteristickému příjemnou a výraznou hořkostí, plnou chutí, dobrým řízem a pěnivostí. První várka byla uvařena 3. prosince 1970. O několik měsíců později pak začala distribuce do obchodní sítě. Typickým znakem po celou dobu existence podniku byla neustálá inovace technologických zařízení a invence vedení a zaměstnanců. V r. 1994 byla uvedena do provozu nová varna, jejíž kvalita odpovídá nejvyššímu světovému standardu, v pivovaru byla postavena jedna z prvních filtračních linek se stabilizačním filtrem a linka na stáčení do sudů, průkopnicky zde přešli z hliníkových sudů na nerezové KEG sudy. Jednou z největších investic byla výstavba vlastního vodojemu. Dokladem snahy pivovaru o minimalizaci dopadů výrobní činnosti na životní prostředí je zprovoznění předčištění odpadních vod. V r. 1998 byla dokončena výstavba cylindrokónických tanků, jejímž cílem je navýšení výrobní kapacity pivovaru v úseku hlavního kvašení a dokvašování. Realizace této investice umožňuje zvýšení celkové produkce pivovaru na 2,5 mil. hl piva ročně. Pivovar má jednu z nejmodernějších, plně automatizovaných linek na stáčení ve střední Evropě s kapacitou 50 tisíc lahví za hodinu, která byla uvedena do provozu v roce 1998. I její zásluhou představuje dnešní výstav Pivovaru Radegast dvojnásobek jeho produkce ze začátku 90. let. Zatímco v roce 1991 v tuzemsku vystavil 1 077 000 hl piva, v roce 1998 poprvé ve své historii pokořil dvoumilionovou hranici vystaveného piva (2 052 958 hl piva ) a v roce 1999 tento úspěch zopakoval - s výstavem 2 252 984 hl dosáhl tržního podílu na tuzemském trhu téměř 14% ( oproti 7% z roku 1992 ). Výrobní sortiment pivovaru tvoří v současnosti piva s různým podílem alkoholu - od nealkoholického piva Radegast Birell, přes lehké pivo Radegast Klasik, standardní Radegast Triumf až po značkové Radegast Premium. Hlavním cílem pivovaru zůstává spokojnost zákazníka, o které rozhoduje především kvalita piva. O její vysoké úrovni svědčí řada významných ocenění, které Pivovar Radegast a.s. získal (bližší informace najdete v kapitole „Ocenění“). Progresivní nástup společnosti zejména v oblasti marketingu a reklamy zařadil Radegast mezi nejvýznamnější pivovary u nás. S jeho výrobky je možno se setkat jak při společenských, kulturních nebo sportovních akcích, tak i na nejprestižnějších místech v České republice. Je tak naplňováno krédo Pivovaru Radegast a.s. : „Naše nejlepší služby a výrobky Vám všem“.