Pernštejn - historie pivovaru

Autor: i-magazin.cz <info(at)i-magazin.cz>, Téma: Pivomagazín, Zdroj: www.pernstejn.cz, Vydáno dne: 18. 02. 2007

Vaření piva má v Pardubicích staletou tradici a sahá až do počátku 14. století. K podstatně většímu rozvoji pivovarnictví dochází na přelomu 15. a 16. století, kdy se Pardubice staly sídlem nejbohatšího muže v zemi, Viléma z Pernštejna.

V pivovaru, předaném roku 1531 do majetku obce, měli právo várky ti, kdo vlastnili ve městě dům. Vařilo se zde kvalitní světlé pivo, převyšující svou kvalitou pivovary v okolí, a byl stanoven i široký okruh hospod, které směly odebírat pivo jen z Pardubic. Od roku 1650 se stal měšťanskému pivovaru konkurencí pivovar zámecký. Rychlý rozvoj obchodu a průmyslu v 19. století si vyžadoval i v tomto oboru zcela nový přístup, a proto tradici městského pivovaru převzal akciový pivovar Pardubice, založený v roce 1871.Stavba byla zahájena v srpnu 1871 a už v dubnu 1872 se začíná s vařením piva. V roce 1890 se začalo vyrábět tmavé pivo, 19% Porter, v té době nejsilnější pivo na kontinentě. Vyvážel se do mnoha zemí Evropy, kde získal velký počet cen na mezinárodních soutěžích. Po 1. světové válce dochází k velkým úpravám pivovaru. Například nová varna, jedna z nejmodernějších v Čechách, umožňovala stále větší produkci, takže v roce 1930 dosáhla výroba vrcholu v podobě téměř 100 000 hl piva. Hned následující rok se zde koná celostátní pivovarsko - sladařský sjezd. Po druhé světové válce se pivovar stal majetkem státu a byl tímto spravován až do r. 1993, kdy se opět stal akciovou společností.