Historie pražské MHD

Autor: i-magazin.cz <info(at)i-magazin.cz>, Téma: Historie MHD, Vydáno dne: 14. 05. 20061875 23. září zahájila v Praze provoz Pražská Tramway, soukromá koněspřežná dráha 
1891 zahájila provoz pozemní lanová dráha na Letnou (zrušena v r. 1916) 
1891 zahájila provoz první elektrická tramvaj v českých zemích - Elektrická dráha na Letné v Praze, vybudovaná Františkem Křižíkem 
1891 zahájila provoz pozemní lanová dráha na Petřín (po delších přerušeních provozu obnovována v letech 1932 a 1985) 
1896 zahájila provoz soukromá Elektrická dráha Praha - Libeň - Vysočany 
1897 zahájila provoz soukromá Elektrická dráha Smíchov - Košíře 
1897 zahájila provoz Elektrická městská dráha Královských Vinohrad 
1897 zahájily činnost Elektrické podniky královského hlavního města Prahy (dnešní Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.), které v následujících letech převzaly provoz všech soukromých dopravních podniků na území pražské aglomerace 
1905 v Praze skončil provoz koněspřežné tramvaje 
1908 zahájila provoz první pražská autobusová linka (zrušena v následujícím roce) 
1925 zahájila opět provoz autobusová doprava 
1936 v Praze zahájily provoz první české moderní trolejbusy (provoz ukončen v roce 1972) 
1946 po znárodnění a oddělení elektrárenské části z Elektrických podniků vznikly Dopravní podniky hl. m. Prahy 
1952 zahájení provozu prvních moderních čtyřnápravových tramvají - typ T1 
1974 ukončení provozu starých dvounápravových tramvají 
1974 zahájila provoz první trať pražského metra, linka C v úseku Sokolovská (dnes Florenc) - Kačerov 
1978 zahájila provoz první část linky A metra v úseku Leninova (dnes Dejvická) - Náměstí Míru 
1985 zahájila provoz první část linky B metra v úseku Smíchovské nádraží - Sokolovská (dnes Florenc) 
1991 ustavena současná akciová společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy 
1993 otevřeno Muzeum městské hromadné dopravy v Praze 
1995 zahájení provozu tramvajové trati rychlodrážního charakteru Braník - Modřany 
1998 otevření IV. provozního úseku metra trasy B