Technické údaje pražského metra

Autor: i-magazin.cz <info(at)i-magazin.cz>, Téma: Pražské metro, Vydáno dne: 11. 05. 2006Stavební délka tratí metra (jednokolejně) 
vlastní tratě 109,1 km 
spojovací koleje mezi tratěmi 3,2 km 
manipulační koleje (odstavné, spojky do dep apod.) 4,9 km 
zkušební tratě 5,2 km 
koleje v depech 32,2 km 
celkem 154,6 km STANICE 
minimální délka nástupišť: 100 m 
ochranné pásmo metra:
- 30 m od hranic obvodu dráhy
- 35 m od osy krajní koleje u tunelů 
nejhlubší stanice: Náměstí Míru 53 m 
nejkratší mezistaniční vzdálenost: 425 m (Hlavní nádraží - Muzeum-C) 
nejdelší mezistaniční vzdálenost: 2 240 m (Smíchovské nádraží ? Radlická) 


 

Trasa

A

B

C

nástupiště

ostrovní

boční

ostrovní

boční

ostrovní

boční

stanice hloubené

3

-

8

-

14

-

stanice ražené

9

-

13

-

-

-

stanice povrchové

-

-

2

1

-

1

Celkem

12

-

23

1

14

1

počet vestibulů

15

32

19

průměrná vzdál. stanic

906

1118

1010

přestupní stanice

2

2

2


 

Celkem

 

stanice hloubené

25

stanice ražené

22

stanice povrchové

4

Celkem

51

počet vestibulů

66

průměrná vzdál. stanic

977

přestupní stanice

6
 Bezbariérový přístup do stanic metra

  Trasa
A

B

C

Stanice s bezbariérovým přístupem   Černý Most, Rajská zahrada Vyšehrad
Stanice přístupné osobním výtahem Dejvická Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Vysočanská, Hloubětín, (ČKD) Nádraží Holešovice, Hlavní nádraží, Muzeum
Stanice přístupné upravenými nákladními výtahy Dejvická, Skalka   Háje, Opatov, Codov, Roztyly, Pankrác, I.P.Pavlova, Florenc
TUNELY hloubené jednokolejné tunely (celková délka) 28,124 km 
hloubené dvoukolejné tunely (celková délka) 0,637 km 
ražené jednokolejné tunely (celková délka) 76,160 km 
ražené dvoukolejné tunely (celková délka) 0,700 km 
mosty (celková délka) 1,377 km 
minimální použitý poloměr oblouku na tratích metra 350m 
minimální použitý spád podzemních traťových úseků 3 promile 
maximální použitý spád podzemních traťových úseků 40 promile 
maximální použitý spád kolejí ve stanicích 3 promile 
nejhlubší úsek Hradčanská-Malostranská 68m 
vzdálenost mezi tunelem a dnem Vltavy (průměr) 20m 
ochranné pásmo metra (tunelů) od osy krajní koleje 35m 
průměr tunelů traťových 5,1m 
staničních 7,8m 
eskalátorových 9,5/7,8m (elipt.průřez) 
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 


Zabezpečovací zařízení zajišťuje bezpečnost a plynulost vlakové dopravy. Zabezpečovací zařízení pražského metra dovoluje nejkratší následný interval mezi vlaky 90 s při max. dovolené rychlosti vlaků 80 km/h, kromě stanice Skalka, která dovoluje nejkratší následný interval mezi vlaky 105 s.Staniční zabezpečovací zařízení

Pražské metro využívá releové staniční zabezpečovací zařízení typu AŽD 71 speciálně upravené pro metro. Toto zařízení zabezpečuje jízdní cesty ve stanicích s kolejovým rozvětvením a v depech.Traťové zabezpečovací zařízení

Rovněž se jedná o releové zařízení typu AŽD 71, které zabezpečuje jízdy vlaků v úsecích mezi stanicemi s kolejovým rozvětvením, traťových spojkách a spojovacích kolejích do dep. Vlakové zabezpečovací zařízení

Pražské metro využívá liniový vlakový zabezpečovač ARS s kontrolou rychlosti jízdy vlaků ruské výroby a na trati C je nainstalován vlakový zabezpečovač francouzské fy MATRA typu PA 135 s kontrolou rychlosti jízdy vlaků, kontrolou sledu vlaků a zařízení pro automatické vedení vlaku. Vlakový zabezpečovač ARS

Stacionární část ? ve spolupráci se staničním a traťovým a zabezpečovacím zařízením vysílá směrem k hnacímu vozidlu rychlostí kódy.
Mobilní část ? je umístěna na hnacím vozidle a přijímá, dešifruje a vyhodnocuje rychlostní kódy, porovnává je se skutečnou rychlostí jízdy a v případě překročení povolené rychlosti dává samočinně povel pro snižování rychlosti vlaku.Vlakový zabezpečovač PA 135

Stacionární část ? ve spolupráci se staničním a traťovým zabezpečovacím zařízením vysílá směrem k hnacímu vozidlu program jízd a další signály pro automatizaci řízení vlaku.
Mobilní část ? je umístěna na hnacím vozidle a přijímá, dešifruje a vyhodnocuje programy jízd a další signály pro automatizaci řízení vlaku a dává povely k automatickému řízení, popř. povely k zásahu nouzové brzdy (snižování rychlosti vlaku).Kolejové obvody ? pro součinnost jízdy vlaků se zabezpečovacím zařízením slouží kolejové obvody. Pražské metro používá kolejové obvody s izolovanými styky, se signální frekvencí 275 Hz a s fázově závislým přijímačem. Na tratích metra slouží kolejové obvody kromě vyhodnocování volnosti kolejových úseků také k přenosu kódů vlakového zabezpečovače. V depech se kódy vlakového zabezpečovače nepřenášejí.

Venkovní části zabezpečovacího zařízení ? k dalším hlavním prvkům zabezpečovacího zařízení přímo v kolejišti patří absolutní, permisivní a seřaďovací světelná návěstidla, která slouží k přenosu návěstních znaků a elektromotorické přestavníky, které slouží k přestavování výměn. Jako nadstavba zabezpečovacího zařízení slouží ?zařízení pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení?, které umožňuje z jednoho centra dálkově ovládat staniční zabezpečovací zařízení ve všech stanicích metra.