Historie pražského metra

Autor: i-magazin.cz <info(at)i-magazin.cz>, Téma: Pražské metro, Vydáno dne: 11. 05. 2006

* 9.5.1974 zahájen provoz na prvním provozním úseku trati C (I.C) s třívozovými soupravami vozů Ečs 
* zahájen minimalizovaný provoz depa Kačerov 
* zahájen provoz vlakového a energetického dispečinku ve st. I.P.Pavlova 


1975
* zahájen provoz čtyřvozových souprav vozů Ečs na I.C 

1978
* 12.8.1978 zahájen provoz na prvním provozním úseku trati A (I.A), zprovozněny spojky A/C, C/A a stanice provozního ošetření (SPO) na st. Dejvická 
* na trase I.A nové typy el. vozů 81-717.1 a 81-714.1 
* částečně zprovozněna budova CD (vlakový dispečink) 

1979
* 26.2.1979 na I.C pětivozové soupravy vozů Ečs 
* 2.7.1979 na I.A zavedená jednočlenná obsluha souprav el. vozů metra 

1980
* 7.11.1980 zahájen provoz na druhém provozním úseku trati C (II.C) 
* 19.12.1980 zahájen provoz na druhém provozním úseku trati A (II.A) 
* zprovozněna budova CD 

1982
* 28.2.1982 na trati A zavedeny pětivozové soupravy vozů metra 
* 25.11.1982 zavedena na trati C jednočlenná obsluha souprav el. vozů metra 

1983
* na I.C zahájena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení k vytvoření podmínek na minimální interval kratší než 120 s 

1984
* 3.11.1984 zahájen provoz na třetím provozním úseku trati C (III.C) 

1985
* 2.11.1985 zahájen provoz na prvním provozním úseku trati B (I.B) a SPO na st. Smíchovské Nádraží 
* uvedena do provozu jednokolejná obousměrná spojka B/C 
* zavedeno bezpeněžní odbavování cestujících (MERONA) 
* zavedení počítačového systému MIKRODOMS pro automatizaci dálkového ovládání dispečerského řízení 

1987
* 11.7.1987 uvedena do provozu stanice Strašnická 
* zahájena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na trati A 

1988
* 26.10.1988 zahájen provoz na třetím provozním úseku trati B (III.B) 

1989
* 1.5.1989 zahájen dvojkolejný provoz spojky do depa Hostivař 

1990
* 4.7.1990 uvedena do provozu stanice Skalka 
* 22.11.1990 zahájen provoz na druhém provozním úseku trati B (II.B) 

1991
* zahájení postupné rekonstrukce a modernizace technolog. vybavení (např. rekonstrukce nn rozvodů, EPS, výměna kamer průmyslové televize, zavádění nové výpočetní techniky, rekonstrukce stropních konstrukcí apod.) 

1993
* 19.8.1993 zahájena výměna eskalátoru TRA na stanici MU/C za eskalátor fy OTIS (ukončení výměny 20.12.1993) 

1994
* 11.11.1994 zahájen provoz na pátém provozním úseku trati B (V.B) a zprovoznění depa Zličín 

1995
* 3.11.1995 zahájena výměna 3 ramen eskalátorů na st. Hradčanská včetně rekonstrukce stanice za vyloučení stanice z provozu 
* zahájena rekonstrukce jedné pětivozové soupravy typu 81-71 
* podepsán kontrakt na dodávku 110 nových vozů metra 
* zahájena rekonstrukce vlakového dispečinku v objektu CD 

1996
* převzata rekonstruovaná souprava metra 81-71 
* 12.7.1996 obnoven provoz na stanici Hradčanská 

1997
* zahájena výroba první nové pětivozové soupravy metra M1 
* 28.6.1997 zahájena rekonstrukce stanice Staroměstská včetně výměny 3 ramen eskalátorů 

1998
* rekonstruovaná souprava typu 81-71 dána do provozu s cestujícími 
* 2.3.1998 obnoven provoz na stanici Staroměstská 
* 1.7.1998 zahájena rekonstrukce stanice Náměstí Míru včetně výměny 3 ramen eskalátorů 
* 8.7.1998 byla první prototypová souprava M1 přepravena po síti ČD z ČKD Lokomotivka ve Vysočanech do depa Kačerov 
* 8.11.1998 zahájen provoz na čtvrtém provozním úseku trati B (IV.B) 
* 21.11.1998 zahájena rekonstrukce roznášecího roštu Nuselského mostu 

1999
* 7.3.1999 ukončena výměna příčníků roznášecího roštu Nuselského mostu 
* 23.4.1999 ukončena rekonstrukce stanice Náměstí Míru a stanice uvedena do provozu 
* 25.4.1999 započato s dostavbou stanice Hloubětín na trase IV.B 
* 1.6.1999 započata rekonstrukce vestibulu stanice Zlatý Anděl, včetně střediska dopravních informací (dokončeno 31.8.1999) 
* listopad 1999 uvedena do provozu stanice Hloubětín 

2000
* 27.1.2000 poprvé vyjela s cestujícími první souprava typu M1 
* 29.3.2000 ukončena rekonstrukce stanice Malostranská a stanice uvedena do provozu