Janáčkův pivovar - historie

Autor: i-magazin.cz <info(at)i-magazin.cz>, Téma: Pivomagazín, Zdroj: http://www.cybernet.cz/janacek/, Vydáno dne: 18. 02. 2007

Historie vaření piva v královském městě Uherský Brod má dlouholetou tradici, která sahá do středověku. Z historických pramenů se dozvídáme, že i nejznámější osobnost Uherskobrodska J. A. Komenský, který se narodil 28. 3. 1592, patřil do pivovarské rodiny, neboť Martin Komenský - otec J.A. Komenského, byl členem cechu pivovarníků v Uherském Brodě.

První společný pivovar, který nahradil právovárečné domy, si měšťané postavili v roce 1614, ale již v roce 1643 byl zničen za třicetileté války švédskými vojsky. Druhý pivovar byl postaven v roce 1652. Původně městský pivovar byl později odkoupen rodinou Kauniců. Od roku 1848 byl tento pivovar pronajímán. Jedním z posledních nájemců panského pivovaru byl český sládek František Bedřich Janáček (1845 - 1925). Pro neshody s majitelem panského pivovaru se rozhodl postavit si vlastní pivovar, s jehož stavbou započal v roce 1894 a dokončil ji v roce 1895. F. B. Janáček svou iniciativou pozvedl pivovar mezi přední závody tohoto druhu u nás. Pivovar již v předválečné době byl znám svými exportními dodávkami zejména do jihovýchodní Evropy a poznenáhlu zatlačoval všechny zastaralé pivovary v okolí včetně panského pivovaru ve městě. V roce 1914 se stává společníkem F. B. Janáčka jeho syn Jaromír Janáček (1894 - 1951), který v roce 1921 přebírá vedení rodinného podniku. Jaromír Janáček zvelebuje rodinný pivovar až do znárodnění v roce 1948. V období mezí dvěma válkami patří Janáčkův uherskobrodský pivovar mezi nejmodernější ve střední Evropě. V roce 1993 byla ukončena rozsáhlá výstavba a rekonstrukce celého pivovaru. Byla do provozu spuštěna nová, plně automatizovaná varna a stáčecí linka na nerezové KEG sudy, čímž se opět zvýšila kvalita piva i kapacita pivovaru. Na věhlasnou pověst uherskobrodského piva navazuje v současnosti sortiment piv pod značkou JANÁČEK.