Historie znaku Škoda

Autor: i-magazin.cz <info(at)i-magazin.cz>, Téma: Historie automobilek, Vydáno dne: 14. 05. 2006Těsně před koncem roku 1895 začala ve strojní dílně v Mladé Boleslavi výroba kol. I když klíčové části byly dovezené ze zahraniči, hlavně Anglie, česká firma Laurin & Klement působící v c.k. Rakouskouherské monarchii je hrdě opatřila vlasteneckou značkou Slavia. Atributy listu lípy o slovansko-českém smýšlení pánů Laurina a Klementa svědčily výmluvně. Název Slavia byl později používán i pro motocykletty.

 


Historické prameny z té doby se sice nedochovaly, a tak lze s jistotou určit jen tolik, že znak a logo firmy L&K, které obchodní jméno Slavia vystřídaly, musely vzniknout před rokem 1904. Tehdy se totiž poprvé objevily na motorové tříkolce z mladoboleslavské továrny. Každopádně znak zdobil první automobil firmy L&K, Voiturettu, která v počtu dvou kusů spatřila světlo světa do konce roku 1905.

 


Dnes už se můžeme jen dohadovat o námětu, který ke konkrétní podobě značky vedl. V hlavě dynamického manažera a skvělého obchodníka Klementa se snad mohla narodit myšlenka obklopit znak firmy vavřínem, zdobícím již od starověku v podobě věnců vítěze a slavné osobnosti, podle jména uvážlivého společníka a vynikajícího technika Laurina (neboli vavrina, latinsky laurus nabilis). V době nádherných secesních výtvorů v počátku 20. století pak už zřejmě stačilo najít dobrého malíře a grafika a znak byl hotov. Nomen-omen, neboli jaké jméno, taková vlastnost a výsledky. Vavříny úspěchů k historii firmy Laurin & Klement neodmyslitelně patří.

 


Logo a značka L&K pak zdobily masky mladoboleslavských vozů až do roku 1926, odkdy na základě smlouvy se Škodovými závody po ročním společném účinkování byly další nové vyrobené vozy označkovány pouze značkou ŠKODA. Historicky se tyto skutečnosti prolínají s dalším trochu tajemným příběhem, popisujícím zrod slavného "okřídleného šípu", dodnes platného znaku firmy ŠKODA.

 


Za autora ideového námětu je považován komerční ředitel ŠKODY T. Maglič. Vytvořil jej prý podle věrného indiánského sluhy rodiny Škodových, kterého si ředitel pan Škoda přivezl z obchodních cest po Americe. Podle něj měl Maglič někdy mezi roky 1915-1920 vytvořit stylizovanou hlavu indiána ozdobeného čelenkou s kruhovou sponou a pěti pery. Již ve 20. letech si pro hovorové označení značky ujal pojem "indián".

 


Dne 15.12. 1923 byly přihlášeny k registraci u Úřadu pro zápis známek a vzorků v Plzni dvě varianty ochranné známky. První varianta, používaná v letech 1924-1925, byl okřídlený šíp s pětipérovou stylizovanou perutí v kruhu se slovem ŠKODA. Druhá varianta pak měla okřídlený šíp s třípérovou perutí v kruhu. Šípy obou variant směřovaly vpravo. Tato stylisticky dokonalá varianta poté zvítězila a dodnes se v podstatě nezměnila.

 


I když je zřejmé, že grafická úprava nemohla být dílem laika, autor loga ŠKODY není dosud znám. Spekuluje se, že autory mohli být špičkoví češti sochaři Otto Gutfreund či Otakar Spaniel. Řada historických pramenů však naznačuje, že znak byl asi výsledkem soutěže, kterou vyhlásil tehdejší technický ředitel u generálního ředitelství ŠKODA v Praze Dr. Ing. Sýkora, jenž inicializoval akce na vytvoření ochranné známky. Znak ŠKODY v podobě loga, k němuž bylo jako normovaný logotyp připojeno slovo ŠKODA v roce 1937, je hodnocen jako jedna z nejoriginálnějších, stylově nejčistších a nejdokonalejších ochranných známek průmyslových podniků ve světě.

 


Obvyklý výklad symboliky znaku: Velký kruh - všestrannost výroby, dokonalost produkce, zeměkoule, svět. Peruť či křídlo - technicky pokrok, rozpětí výrobního programu, odbyt výrobků ve světě. Šíp - pokrokové výrobní metody, vysoká produktivita práce. Kroužek, oko - přesnost výroby, technická bystrost, rozhled.

 


Práva spoluvlastníka ochranné známky zakoupila k 16. dubnu 1991 ŠKODA, automobilová a.s. Mladá Boleslav. Do roku 1993 automobilka vstoupila s novou firemní znackou zelené barvy, která značce ŠKODA dodává větší míru svébytnosti, protože konkurenční automobilky zeleň nepoužívají. Kromě svěžího výrazu zelená barva signalizuje soustředěnou pozornost novým výzvám doby. Je to jednak ochrana životního prostředí, recyklace použitých materiálů a ekologická produkce. Zelená barva tedy symbolizuje nejzřejměji změněné postavení ŠKODY začleněné do koncernu Volkswagen v mezinárodní konkurenci.

 


Při náběhu nového modelu ŠKODA Felicia bylo logo používané přímo k označení automobilů dále upraveno. Ve spojení okřídleného šípu obklopeného vavříny posiluje symbol 100leté tradice zakladatelů firmy. Také oválný znak, který ŠKODA používala v letech 1925-1929, využíval této symboliky. Zároveň je výrazem odhodlání dosahovat nadále s vozy ŠKODA v celém světě obchodních úspěchů.

 


U příležitosti 100. výročí výroby dopravních prostředků v Mladé Boleslavi, ŠKODA, automobilová a.s., nechala vytvořit jubilejní znak. Dosavadní symboly ŠKODA AUTO doplňují vavříny symbolizující vynikající historickou tradici i obchodní úspěchy. V centru znaku je umístěna číslovka 100 s anglickým nápisem YEARS (let). Angličtina jako nejpoužívanější jazyk v mezinárodní praxi byla použita ke zdůraznění celosvětových aktivit mladoboleslavské automobilky.