Pražské metro v současnosti

Autor: i-magazin.cz <info(at)i-magazin.cz>, Téma: Pražské metro, Vydáno dne: 11. 05. 2006

Současná síť pražského metra má tři tratě A, B, C, které spojují centrum města s okrajovými sídlištními a průmyslovými celky.

Celková provozovaná délka sítě metra je 49,8 km a leží na ní 53 stanic. Provozně nejdelší je linka B (25,7 km), cestovní doba z konečné na konečnou je asi 41 minut. Druhá nejdelší je linka C (14,1 km), cestovní doba z konečné na konečnou je asi 25 minut a nejkratší je linka A, u které je cestovní doba z konečné na konečnou asi 19 minut. Pražské metro přepraví denně asi 1,5 miliónu cestujících, což je asi 42% z celkového objemu přepravy městskou hromadnou dopravou. Všechny tři linky jsou v provozu denně od 4:45 h do 24:00 h. V pravidelném provozu je během ranní dopravní špičky vypraveno na všechny tři linky celkem 72 pětivozových souprav. Nejkratší interval je v ranní dopravní špičce na lince C a to 2 minuty. Provoz metra zajišťuje více než 4000 zaměstnanců, z toho je asi 430 strojvedoucích. Celý provoz metra je řízen z centrálního dispečinku MHD v budově DP v ulici Na bojišti. 


Současná síť pražského metra však ještě zdaleka nemá svou konečnou podobu. Předpokládaná cílová síť metra je postavena na pěti autonomních tratích A, B, C, D, E. Základní trasy A,B,C, jsou doplněny diametrální trasou D na relacích městských sektorů Jih - Centrum - Sever. Trasa D reprodukuje přepravní vztahy na základní trasy A,B,C a současně plní úlohu východní tangenty centra. Pátá trasa E je formována jako okružní a sleduje centrální prostor města podél jižní, západní a severní strany a spolu s trasou D realizuje tangenciální vazby a propojení radiál mimo území historického centra. Tato cílová síť má program výstavby asi do roku 2025 a bude ji tvořit 110 km tratí s 97 stanicemi.
Nejnovějším úsekem je prodloužení trasy C ze stanice Nádraží Holešovice o tři stanice až do Ládví a potom dále do roku 2010 o další dvě stanice až do Letňan. Do roku 2010 by měl být vybudován také první úsek "modré " trasy D, který by měl spojit stanice Náměstí Míru a Pankrác.